Cenu Arnošta Lustiga, kterou podporuje i TOP HOTEL Praha, dostal spisovatel Jiří Stránský

Cenu Arnošta Lustiga, kterou podporuje i TOP HOTEL Praha, dostal spisovatel Jiří Stránský

Jubilejní, v pořadí již pátou, Cenu Arnošta Lustiga za rok 2015 získal letos Jiří Stránský, spisovatel, scenárista a publicista, který byl v době komunistického režimu pronásledován, obviněn z vykonstruovaného zločinu velezrady a odsouzen na osm let těžkého vězení.

Cenu Arnošta Lustiga založila v roce 2011 Česko-izraelská smíšená obchodní komora v rámci podpory odkazu Arnošta Lustiga, spisovatele světového formátu, významného představitele českého společenského života a dlouholetého čestného člena komory.

AL2015-287AL2015-286

TOP HOTEL Praha rovněž patří k členům Česko-izraelské smíšené obchodní komory. V čestném výboru Ceny Arnošta Lustiga za rok 2015 pak usedl Ing. arch. Vladimír Dohnal, předseda představenstva TOP HOTELS GROUP, a. s., jenž tuto prestižní cenu dlouhodobě podporuje.
TH-186A_2016-07-22_13-48-32-page-001

Cena Arnošta Lustiga se uděluje každoročně jednomu z žijících českých občanů, který se obdobným způsobem jako Arnošt Lustig příkladně zasloužil o udržení a rozvoj celospolečenských hodnot, jakými jsou zejména odvaha a statečnost, lidskost a spravedlnost.

Pan Jiří Stránský byl v den předání ceny k velké lítosti všech zúčastněných v nemocničním ošetření. Cenu Arnošta Lustiga tedy převzal z rukou předsedy vlády České republiky Bohuslava Sobotky syn Jiřího Stránského architekt Martin Stránský.

AL2015-231AL2015-253AL2015-239

Jiří Stránský se narodil v srpnu roku 1931 v protikomunisticky a protifašisticky zaměřené rodině. V roce 1950 ho těsně před maturitou z politických důvodů vyloučili z gymnázia, později byl komunistickým režimem odsouzen ve vykonstruovaném soudním procesu na osm let za velezradu.

Pracoval v dělnických profesích, spolupracoval s filmem, překládal. V letech 1973–1975 byl opět vězněn, poté až do roku 1989 působil ve Státním souboru písní a tanců. Po roce 1989 se Stránský vrátil k publikování v médiích, především v Literárních novinách a Lidových novinách.

REDS4613

Stal se spisovatelem z povolání a začal pracovat i jako vedoucí v zahraničním oddělení Českého literárního fondu. Od roku 1992 do roku 2006 byl Jiří Stránský předsedou Českého centra Mezinárodního PEN klubu, v současnosti je členem jeho výboru.