1

Datum: 26.4.2018


26.4.2018 proběhlo v pražském TOP HOTELu Praha zasedání valné hromady Česko-izraelské smíšené obchodní komory.

Členové komory si zvolili zástupce do mandátové a návrhové komise. Dále projednali zprávu Revizní komise za rok 2017, zprávu Rady o plnění programu a rozpočtu za rok 2017.

V programu zasedání se také projednával program a rozpočet Komory na rok 2018 a došlo ke schválení kooptovaných členů Rady a Revizní komise.

ČISOK plánuje pro letošní rok několik zajímavých akcí k příležitostí 70. výročí Dne nezávislosti Státu Izrael.