Datum: 5. 10. 2018


Ve dnech 5. – 6. 10. 2018 se konala v konferenčních prostorách TOP HOTELu Praha X. celostátní konference paliativní medicíny. Svým záběrem byla určena lékařům, sestrám, sociálním pracovníkům, psychologům, kaplanům i všem dalším, které téma paliativní péče zajímá.