Datum: 6.5.2019


V pondělí 6. května 2019 se konalo v TOP HOTELu Praha diskuzní setkání - Kulatý stůl Comenia.
Tentokrát za účasti nového ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka.
Kulaté stoly Comenia jsou dvouhodinová diskuzní setkání s politickou reprezentací u ženeva
stolu až pro 72 účastníků. Účastníky v auditoriu jsou majitelé, generální ředitelé, předsedové
představenstev významných českých společností.
Tato jednání umožňují bezprostřední kontakt hosta s představiteli výše uvedených institucí
a rozhodně tak přispívají k lepšímu pochopení konkrétních opatření ve prospěch nejen hospodářského systému, ale celé společnosti.