1

Datum: 9.4.2018


V sobotu dne 7. dubna 2018 se v pražském TOP HOTELu Praha konal další Ples Českého svazu bojovníků za svobodu, kde vystoupila skupina Moravanka, zpěvák Karel Bláha a další, akci moderovala známá herečka Valerie Zawadská.

Plesu se zúčastnil i předseda představenstva společnosti TOP HOTELS GROUP a.s. pan Vladimír Dohnal s manželkou.

Velmi si vážíme činnosti svazu v rozvoji České republiky v duchu humanitních tradic zakladatelů Československé republiky. Usilovat o posilování národní hrdosti a lidské důstojnosti na základě principu rovnosti občanů.